Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Joost Vanhove

Datum: 
donderdag, 1 december, 2016 - 20:00

 

Coach Café

met Joost Vanhove

Het PAVA-bewustzijnsmodel, een totaalaanpak voor coaching en innerlijke leiderschap

Het PAVA-bewustzijnsmodel is een praktische methode om, bij jezelf of bij iemand anders, het niveau van levenswijsheid te meten en te verhogen. In dit holistisch model zijn alle factoren in kaart gebracht, die bepalen in welke mate je efficiënt en gelukkig bent. In één overzichtelijk model is de essentie bijeengebracht van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording.

Met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel, en de oefeningen die erin verwerkt zijn, ben je in staat om op alle terreinen van je leven meer levensvreugde en zingeving te creëren: zowel in je relaties, op het werk als in je persoonlijke ontwikkeling. Het PAVA-bewustzijnsmodel is niet alleen een innovatief ontwikkelingsmodel voor zelfreflectie en bewustwording. Het is ook een duidelijk kader om in je manier van leidinggeven of begeleiden van anderen efficiëntie te combineren met integriteit. Het PAVA-model fungeert tevens als een zeer volledig, wetenschappelijk kader om op een zinvolle manier levensvraagstukken en thema’s uit de actualiteit te duiden en te verhelderen.

 

De methode werkt voor iedereeen en in alle mogelijke situaties. Met het PAVA-bewustzijnsmodel bouw je stap voor stap aan een hoger niveau van bewustzijn.

 

Op een speelse en tegelijkertijd diepgaande manier brengt Joost Vanhove, de geestelijke vader van het PAVA-bewustzijnsmodel zijn lezingen en workshops. Van bij het begin van de sessie betrekt hij de toehoorders direct bij het onderwerp en speelt hij in op vragen en opmerkingen uit het publiek. De sessies bevat een mix van algemene informatie, theoretische kaders, illustrerende voorbeeld-verhalen en ervaringsoefeningen, die de geïnteresseerde luisteraar ter plekke kan meedoen. Op het einde worden ook praktische tips en suggesties meegegeven om thuis en in de coachingpratkijk mee aan de slag te gaan.

De spreker: 

Joost Vanhove uit Munkzwalm is coach, trainer en therapeut. Hij richtte samen met zijn partner het coaching- en opleidingscentrum GEA op. Hij schreef reeds 2 boeken over de methodes die hij ontwikkelde. www.pavabewustzijnsmodel.com

Datum: donderdag 1 december 2016 

  • Plaats: Zilvervliet, Autobaan 6, Loppem